Nieuws

  • 26 juni, 2022
    De BBQ was druk bezocht. De lokatie was River Side in Appeltern, een schitterende plek.150 personen hadden zich tegoed gedaan aan een heerlijke en goed verzorgde BBQ met daarbij behorende drankjes. Er is veel onderling gesproken en er zijn weer diverse kaartjes uitgereikt aan elkaar. Een zeer...

Voorlopige wijziging bestuur

Beste ondernemers,

Evelien Groeneveld is enkele maanden geleden afgetreden uit ons bestuur. 

Dat vinden we erg jammer maar we respecteren haar besluit.

We danken Evelien dan ook voor haar jarenlange inzet voor onze ondernemersvereniging.

We hebben Adriaan Kodde bereid gevonden deze plek vooralsnog op te vullen.

We hadden dit bij de jaarsvergadering in een bestuursverkiezing willen doen, maar 

deze vergadering niet is doorgegaan. We hopen hiervoor snel met een andere datum 

te komen en alsnog deze en andere officiele zaken met jullie te delen.

Mochten er meerdere mensen bereid zijn deel te nemen in het bestuur dan

doen we bij deze de oproep om voor de jaarvergadering je hiervoor aan te melden.

 

 

 

 

 

 

Websiteontwikkeling: Steenkamp Automatisering