Nieuws

  • 08 december, 2020
    Beste leden en bezoekers van deze site.Ondanks alle beperkingen die ons zijn opgelegd hopen we dat ieder toch een hele gezellige Kerst heeft.Voor jaar 2021 wensen we iedereen een mooi jaar toe. We hopen dat we in jaar 2021 weer onze activiteiten kunnen oppakken.Met vriendelijke groet. ...

Voorlopige wijziging bestuur

Beste ondernemers,

Evelien Groeneveld is enkele maanden geleden afgetreden uit ons bestuur. 

Dat vinden we erg jammer maar we respecteren haar besluit.

We danken Evelien dan ook voor haar jarenlange inzet voor onze ondernemersvereniging.

We hebben Adriaan Kodde bereid gevonden deze plek vooralsnog op te vullen.

We hadden dit bij de jaarsvergadering in een bestuursverkiezing willen doen, maar 

deze vergadering niet is doorgegaan. We hopen hiervoor snel met een andere datum 

te komen en alsnog deze en andere officiele zaken met jullie te delen.

Mochten er meerdere mensen bereid zijn deel te nemen in het bestuur dan

doen we bij deze de oproep om voor de jaarvergadering je hiervoor aan te melden.

 

 

 

 

 

 

Websiteontwikkeling: Steenkamp Automatisering